Praktisch

E-mail: alliance@als-mnd.org

Website: www.alsmndalliance.org

De ‘International Alliance of ALS/MND Associations’

De Internationale Alliantie is de koepelorganisatie voor nationale verenigingen voor ALS/MND patiënten en hun families.

De Alliantie heeft reeds verschillende initiatieven genomen, waaronder de publicatie van achtergronddocumenten, de creatie van twee prijzen en het opzetten van een beurssysteem om leden te helpen de ‘International Alliance meeting’ bij te wonen.

Er is ook een toelage voor de ondersteuning van de vorming van nieuwe verenigingen en de uitbouw van recent gevormde verenigingen.

https://www.mndcommunity.org/sslpage.aspx?pid=427
http://www.mndassociation.org/news-and-events/events/educational-events/study-days/Allied+Professionals+Forum.htm