Praktisch

Kapucijnenvoer 33 / B1
3000 Leuven

Tel: +32(0)16/23.95.82

E-mail: info@alsliga.be

Website: www.alsliga.be

ALS Liga BelgiË – de lokale gastheer

In februari 1995 werd de vzw ALS Liga België officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS. De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie met als voordeel dat zij de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed kennen. Hun motto is: “Op de bres voor ALS “

De vzw staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin van België en is aangesloten bij de overkoepelende Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen.

De ALS Liga behartigt de problemen van ALS patiënten door te voorzien in deskundige informatie over de ziekte, in persoonlijk contact met beantwoording van concrete vragen, het nagaan van de behoefte aan hulpmiddelen en het gratis uitreiken daarvan op maat van de patiënt. Met haar uitgebreid hulppakket wil de ALS Liga haar patiënten een menswaardig en kwalitatief leven bezorgen met een zo gering mogelijke impact van de beperkingen van de ziekte. Voor deze gratis dienstverlening ontvangt de ALS Liga geen subsidies. Vrijwilligers bouwen deze dienstverlening mee uit en verder wordt er constant beroep gedaan op financiële ondersteuning. De ALS Liga tracht daarnaast ook bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en naar medicatie die de ziekte bestrijdt.

De Liga beschikt over een eigen secretariaat dat bemand wordt door vrijwilligers.