1-3 december 2014 - 22nd Annual Alliance Meeting

1/12
Alliance Board of Directors Meeting
Locatie: Thon Hotel EU (zaal Italy) - Aantal deelnemers: 10

Bijeenkomst van de ‘Board of Directors’ van de ‘International Alliance of ALS/MND Associations’ waar de lopende activiteiten van de organisatie worden besproken en geëvalueerd en de toekomstige strategie wordt bepaald. Bovendien wordt ook het volgende Symposium besproken en de Algemene Vergadering voorbereid.

2/12
Jaarlijkse Algemene Vergadering
Locatie: Thon Hotel EU (zaal Belgium I & II) - Aantal deelnemers: 80

De Algemene Vergadering van de ‘International Alliance of ALS/MND Associations’ waar de ‘Board of Directors’ de lopende activiteiten en de toekomstige strategie van de organisatie voorstellen aan de vertegenwoordigers van de nationale verenigingen.

3/12
22nd Annual Meeting of The Alliance
Locatie: Thon Hotel EU (zaal Belgium I & II) - Aantal deelnemers: 80

Vergadering van alle leden van de ‘International Alliance of ALS/MND Associations’ waar recente ontwikkelingen en projecten van de Alliantie en haar leden worden voorgesteld.

 

We moedigen al onze leden aan een presentatievoorstel in te dienen om eventueel op de agenda van het 2014 Alliance Meeting programma te zetten. Presentaties worden beperkt tot enkel leden van de Alliance. Informatie over het indienen van een voorstel wordt hier later meegedeeld. Voorstellen voor presentaties worden in juli rondgedeeld, met een deadline van 15 september 2014.

3/12
Ask The Experts
Locatie: Thon Hotel EU

Dit is een unieke gelegenheid voor ALS-patiënten en hun familie om internationaal gerenommeerde ALS-onderzoekers te ontmoeten en er mee in interactie te gaan. De sprekers zijn Prof. Orla Hardiman (Trinity College Dublin, Ierland), Prof. Leonard van den Berg (Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland) en Dr. Lucie Bruijn (The ALS Association, USA). De bijeenkomst wordt gevolgd door een receptie waarop er contacten gelegd kunnen worden, het is voor iedereen toegankelijk.

Deelname is gratis, maar vereist inschrijving via dit registratiedocument

4 december 2014 - Allied Professional Forum

4/12
Locatie: Thon Hotel EU- Aantal deelnemers: 200

In een samenwerking met de ‘International Alliance of ALS/MND Associations’ en de ‘Motor Neuron Disease Association’, focust het ‘Allied Professionals Forum’ op de praktijk en de ervaringen van zorgverleners van ALS patiënten. Dit is een interessante toevoeging tot het programma en het wordt gecoördineerd door de ‘Motor Neuron Disease Association’.

 

Zorgverleners van over de hele wereld worden uitgenodigd om een presentatie abstract in te dienen om in aanmerking te komen voor de agenda van het 2014 APF programma. Voorstellen voor abstracts worden op het einde van april rondgedeeld, met een deadline van juni 2014.

5-7 december 2014 - 25th Annual International Symposium

Locatie: Square Brussels Meeting Center (Gold Hall voor de plenaire sessies, Copper Hall en Silver Hall voor de gespecialiseerde sessies, foyer Grand Hall voor de posterbeurs , koffiepauzes en lunches, Meeting Studio als perszaal en Lounge als kantoorruimte) - Aantal deelnemers: 850

Er is een dagelijkse uitwisseling tussen internationaal vermaarde wetenschappers over de meest recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek over ALS/MND. Er zijn presentaties tijdens plenaire en gespecialiseerde sessies, aangevuld met meer individuele contactgelegenheden gedurende poster sessies. Ook de pers is welkom en een kantoor met onthaaldesk wordt bemand door de organisatie.

KLIK HIER VOOR HET DETAILPROGRAMMA

 

Awards

1. ‘Forbes Norris Award’

uitgereikt door de ‘International Alliance of ALS/MND Associations’ voor het omgaan met en de vooruitgang in het begrijpen ALS/MND, ten voordele van ALS/MND patiënten en hun omgeving

2. ‘Humanitarian Award’

uitgereikt door de ‘International Alliance of ALS/MND Associations’ als erkenning en aanmoediging voor personen met een niet-wetenschappelijke achtergrond wiens werk een bijdrage met internationale waarde heeft betekend of betekent voor ALS/MND patiënten.

3. ‘A Cure for ALS’

uitgereikt door de ALS Liga België aan een onderzoeker actief in het onderzoek naar ALS/MND in België.

4. ‘Paulo Gontijo award’

uitgereikt door de ‘Paulo Gontijo Institute’ voor wetenschappelijk onderzoek.